Ambulantná forma

Denný stacionár funguje na špecializovanom zariadení pre klientov s Alzheimerovou chorobou počas pracovných dní v čase od 7.30 do 16.30. V prípade potreby a po dohode s vedením zariadenia a službukonajúcim personálom i dlhšie.

Klientovi poskytujeme:
  • komplexnú opatrovateľskú a ošetrovateľskú starostlivosť
  • stravu a pitný režim / desiata, obed, olovrant / alebo podľa dohody
  • pracovnú terapiu a rôzne formy psychotimulácie
  • iné činnosti podľa dohody
Klient si so sebou do zariadenia prinesie:
  • lieky, ktoré užíva aj s rozpisom dávkovania
  • prezuvky
  • náhradné oblečenie pre prípad potreby
  • hygienické potreby / mydlo, hrebeň, hygienické vreckovky, toaletný papier, jednorazové pomôcky – vložky, plienky. V prípade dohody o sprchovaní klienta aj šampón, sprchovací gél, žinka na umývanie, osuška ...
  • iné potreby, ktoré klient bude počas dňa potrebovať alebo vyžadovať


Návrat
Aktuality z Domova

02.04.2020

OZNAM

...