Kultúrne podujatia, rekreácia, výlety

Klientom sú pravidelne ponúkané rôzne kultúrne podujatia, rekreácie a výlety.

- Harmonizačný pobyt v Bystŕici pod Hostýnem
- Rekreácia na Orave – august 2008
- Plavba po Morave
- Návšteva historických pamiatok
- Divadelné predstavenia
- Šporové podujatia
- Juniáles
- Opekačky
- Stavanie Mája
- Fašiangová zábava
- Hodová zábava
- Vystúpenia v kaplnke

Návrat




Aktuality z Domova