Kultúrne podujatia, rekreácia, výlety

Prijímateľom sociálnej služby sú pravidelne ponúkané rôzne kultúrne podujatia, rekreácie a výlety.

Návšteva historických pamiatok
- Divadelné predstavenia
- Šporové podujatia
- Opekačky
- Stavanie Mája
- Fašiangová zábava
- Hodová zábava
- Vystúpenia v kaplnke
- Rekreačné pobyty na Slovensku i v zahraničí


Návrat