Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

Pomoc pri týchto činnostiach:
 • stravovanie a pitný režim
 • vyprázdňovanie močového mechúra
 • vyprázdňovanie hrubého čreva
 • osobná hygiena
 • celkový kúpeľ
 • obliekanie, vyzliekanie
 • zmena polohy, sedenie a státie
 • pohyb po schodoch
 • pohyb po rovine
 • orientácia v prostredí
 • dodržiavanie liečebného režimu
 • dohľad


Návrat
Aktuality z Domova

09.08.2019

Boli sme na výlete

Výlet za históriou do Kopčian...