Pracovná terapia v domove sociálnych služieb

Pracovná terapia je odborná činnosť na osvojenie pracovných návykov a zručností fyzickej osoby pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením na účel obnovy, udržania alebo rozvoja jej fyzických schopností, mentálnych schopností a pracovných schopností a jej začlenenia do spoločnosti.

/ zákon č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov v znení zákona č.317/2009 Z.z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 332/2010 Z.z., zákona č. 551/2010 Z.z. a zákona č.50/2012 Z.z. /

Klient sa po vstupnom rozhovore a diagnostike zaradí do jednej zo šiestich terapeutických skupín. Každá terapeutická skupina má svoj týždenný program, ktorý závisí od záujmov, možností a schopností členov skupiny, tak aby sa sledoval čo najvyšší možný osobnostný rast klienta. Zväčša ide u geriatristických klientoch o tréning pamäti, rôzne im blízke ručné práce, pletenie košíkov, orientácia v udalostiach z domova a zo sveta, muzikoterapiu a fyzioterapeutické cvičenia. Schizofrénni klienti pletú košíky, vyrábajú keramiku, zúčastňujú sa prác v záhrade, psychostimulácie, muzikoterapie a pravidelného cvičenia.

Mentálne postihnutí klienti sa venujú spoznávaniu sveta okolo seba, venujú sa biblioterapii, fyzioterapii a muzikoterapii.
V poobedňajších hodinách si klienti môžu vybrať zo širokej škály ponúkaných činností, napr. pletenie košíkov, šitie, tkanie, vyšívanie, arteterapii, výrobe keramiky, mydla a z rôznych iných.NávratTáto sekcia ponúka dokumenty na stiahnutie

Názov súboru: Zbierka zákonov č. 448/2008 (pdf)
Stiahnuť súbor (399 kB )