Pracovná terapia v špecializovanom zariadení


V špecializovanom zariadení určenom pre klientov s Alzheimerovou chorobou sa s klientami pracuje špeciálnym spôsobom. Klienti sa stravujú v jedálni priamo na oddelení, aby sa im vytvoril dostatočný časový priestor na jedenie. O 9.30 sa každé ráno klienti zúčastňujú ranného cvičenia, potom sú rozdelení do troch terapeutických skupín / podľa štádia ochorenia / a venujú sa tréningu pamäti, duchovnej skupiny, reminiscenčnej terapii, muzikoterapii a ručným prácam.


Návrat
Aktuality z Domova