Rozvoj pracovných zručností

Zákon č. 448/2008 Z.z o sociálnych službách, podľa §23 definuje rozvoj pracovných zručností ako odbornú činnosť na osvojenie pracovných návykov a zručností fyzickej osoby pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením na účel obnovy, udržania alebo rozvoja jej fyzických schopností, mentálnych schopností a pracovných schopností a jej začlenenia do spoločnosti.
Prijímatelia sociálnej služby sa majú možnosť v našom zariadení zúčastňovať nasledovných sociálno - terapeutických činností:
* biblioterapia
* muzikoterapia
* fyzioterapia
* tréning pamäti/psychostimulácia
* duchovná terapia
* bubnovanie - hra na bongá
* vychádzky

Ďalej majú možnosť tráviť voľný čas ergoterapeutických dielniach:
1. Košíkarská dielňa - výroba košíkov, dekoračných predmetov z pedigu
2. Keramická dielňa - výroba predmetov z keramickej hliny, sadry, výroba ručného papiera
3. Dielňa ručných prác - práca s textíliami, pletenie, vyšívanie, výroba návlečiek na vankúše, výroba tkaných kobercov, výroba dekoračných predmetov z textilu .

Ergoterapia - areál zariadenia. PSS sa podieľajú na starostlivosti o areál zariadenia – výsadba a starostlivosť o kvety , kvetinové a bylinkové záhony, hrabanie lístia, zametania, zber a spracovanie levandule a lipového kvetu.

Rozvoj pracovných zručností vedie k aktívnemu a zmysluplnému tráveniu voľného času. Prijímatelia sociálnej služby si môžu vybrať z ponúkaných aktivít, na základe toho k čomu najviac inklinujú. Jednotlivé aktivity sa realizujú pod vedením ergoterapeutov.


Návrat
Aktuality z Domova

09.08.2019

Boli sme na výlete

Výlet za históriou do Kopčian...