Spiritualita

Rímsko-katolícka cirkev

Prijímatelia sociálnej služby rímsko-katolíckeho vierovyznania majú možnosť zúčastňovať sa svätej omše dvakrát do týždňa v kaplnke priamo v zariadení. Sväté omše sú vo štvrtok a nedeľu. Svätá spoveď býva vždy k prvému piatku v mesiaci a pred sviatkami.

Evanjelická cirkev a.v

Bohoslužba sa koná prvý pondelok v mesiaci v kaplnke priamo v zariadení. Pred sviatkami ako sú Veľká Noc, Vianoce je Bohoslužba spojená so spoveďou a prijímaním Večere Pánovej.

Návrat
Aktuality z Domova

02.04.2020

OZNAM

...