Spiritualita

Rímsko-katolícka cirkev

Klienti rímsko-katolíckeho vierovyznania majú možnosť zúčastňovať sa svätej omše trikrát do týždňa v kaplnke priamo v zariadení, a to utorok, štvrtok a nedeľu.

Evanjelická cirkev a.v

Bohoslužba sa koná prvý pondelok v mesiaci v kaplnke priamo v zariadení. Pred sviatkami ako sú Veľká Noc, Vianoce je Bohoslužba spojená so spoveďou a prijímaním Večere Pánovej.

Návrat
Aktuality z Domova