Tréning pamäti

Od januára 2007 v domove dôchodcov ponúkame klientom tréning pamäti ako cestu prevencie vzniku Alzheimerovej choroby, kde majú zároveň možnosť nadväzovať blízke vzájomné sociálne kontakty.

PREZRITE SI FOTOGRAFIE Z Tréning pamäti


Návrat
Aktuality z Domova