Tréning pamäti

Od januára 2007 v domove dôchodcov ponúkame prijímateľom sociálnej služby tréning pamäti ako cestu prevencie vzniku Alzheimerovej choroby, kde majú zároveň možnosť nadväzovať blízke vzájomné sociálne kontakty.

PREZRITE SI FOTOGRAFIE Z Tréning pamäti


Návrat
Aktuality z Domova

02.04.2020

OZNAM

...