Ubytovanie

Za bývanie sa považuje užívanie podlahovej plochy obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti a spoločných priestorov, užívanie prevádzkového zariadenia obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti a užívanie vybavenia obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti a spoločných priestorov a vecné plnenia spojené s bývaním.

Domov dôchodcov
Klienti umiestnení v časti domov dôchodcov bývajú v DD a DSS pre dospelých v Holíči na 5. Oddelení a Prístavbe.

5.oddelenie
Klienti sú ubytovaní v dvoj a trojposteľových izbách. Oddelenia sú zmiešané, na jednom oddelení spoločne bývajú muži i ženy. Obyvatelia sa stravujú v jedálni na Hlavnej budove, ktorej súčasťou je 5. Oddelenie. Kapacita oddelenia je 13 lôžok.
Fotogaléria ubytovania 5.oddelenie


Prístavba
Klienti sú ubytovaní v samostatne stojacej budove nazývanej Prístavba. Ubytovaní sú v dvojposteľových a jednoposteľových izbách. Oddelenie je zmiešané, na jednom oddelení spoločne bývajú muži i ženy. Obyvatelia sa stravujú v jedálni, ktorá sa nachádza priamo na Prístavbe. Kapacita oddelenia je 30 lôžok.
Fotogaléria prístavba
Návrat