Ubytovanie domov sociálnych služieb

Za bývanie sa považuje užívanie podlahovej plochy obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti a spoločných priestorov, užívanie prevádzkového zariadenia obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti a užívanie vybavenia obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti a spoločných priestorov a vecné plnenia spojené s bývaním.

Domov sociálnych služieb


Hlavná budova
Na Hlavnej budove sa nachádzajú dva oddelenia domova sociálnych služieb. Jedno mužské oddelenie a jedno ženské oddelenie.

Mužské oddelenie
Klienti sú ubytovaní v dvoj a trojposteľových izbách. Kapacita oddelenia je23 obyvateľov. Na oddelení sa nachádza jedna pohotovostná izba s kapacitou troch lôžok. Klienti sa stravujú v jedálni Hlavnej budovy.

Ženské oddelenie
Klientky sú ubytované v trojposteľových izbách. Kapacita oddelenia je30 obyvateľov. Klientky sa stravujú v jedálni Hlavnej budovy.

Fotogaléria ubytovania

Studenikova vila
Klienti sú ubytovaní v samostatne stojacom rodinnom dome, v dvoj a trojposteľových izbách. Oddelenie je zmiešané, na jednom oddelení bývajú muži i ženy. Obyvatelia sa stravujú v pracovné dni v jedálni Hlavnej budovy, cez víkendy v jedálni Studenikovej vily. Kapacita oddelenia je 23 lôžok.

Fotogaléria ubytovania
Tu si môžete pozrieť fotogalériu

Návrat