Ubytovanie špecializované zariadenie

Za bývanie sa považuje užívanie podlahovej plochy obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti a spoločných priestorov, užívanie prevádzkového zariadenia obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti a užívanie vybavenia obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti a spoločných priestorov a vecné plnenia spojené s bývaním.

Špecializované zariadenie

Klienti sú ubytovaní v dvoj a trojposteľových izbách. Oddelenie je zmiešané, na oddelení spoločne bývajú muži aj ženy. Klienti sa stravujú priamo v jedálni na oddelení. Kapacita zariadenia je 26 lôžok.

Fotogaléria ubytovania
Špecializované zariadenie - fotogaléria


Návrat