Záujmová činnosť

Klientom je ponúkaná činnosť v troch záujmových krúžkoch – v tanečnom, speváckom a dramatickom. Klienti si nacvičeným programom spríjemňujú vlastný život v zariadení, ale reprezentujú zariadenie i na rôznych akciách usporiadaných v rámci Trnavského samosprávneho kraja.

Návrat
Aktuality z Domova