Záujmová činnosť

Prijímateľom sociálnej služby nášho zariadenia je ponúknutá činnosť v troch záujmových krúžkoch:

- tanečnom

- speváckom

- dramatickom


Prijímatelia sociálnej služby sa v daných krúžkoch stretávajú príležitostne, vždy pred plánovanými akciami a podujatiami, na ktoré program pripravujú - fašiangová zábava, vystúpenia k MDŽ, k Dňu matiek, stavanie mája, posedenia s oslávencami... Reprezentujú tiež naše zariadenie na rôznych podujatiach v rámci TTSK.Návrat
Aktuality z Domova

09.08.2019

Boli sme na výlete

Výlet za históriou do Kopčian...