Návštevy v DD a DSS

Pridané: 2.7.2021 18:26:28

02 Júl 2021

Pravidlá návštev

Milí príbuzní a priatelia,

aktuálne môžete v DD a DSS pre dospelých v Holíči opätovne navštíviť Vašich blízkych za nasledujúcich podmienok:

 • na návštevu je potrebné sa vopred prihlásiť telefonicky na čísle 034/668 24 34 a to v čase od 10,00-11,30 hod. a od 13,00-14,30 hod.
 • návštevy sa konajú denne v čase od 10:00 do 18:30 (posledná návšteva začína 17:30)
 • návštevy prebiehajú najmä v exteriéri, v prípade nepriaznivého počasia sú možné aj vo vnútorných priestoroch
 • na návštevu môžu prísť za jedným klientom maximálne 4 osoby naraz
 • dĺžka návštevy je 60 minút
 • pred návštevou sa musíte preukázať potvrdením o očkovaní, potvrdením o prekonaní COVID-19 /do 180 dní/ alebo negatívnym testom PCR (nie starším ako 72 hodín) alebo antigénovým testom (nie starším ako 24 hodín),
 • počas celej návštevy je nutné riadne používanie rúška (prekrytie úst aj nosa)
 • pri vstupe do objektu je potrebné si vydezinfikovať ruky
 • pri vstupe do zariadenia Vám bude zmeraná telesná teplota
 • každý návštevník je povinný vyplniť Čestné prehlásenie návštevníka
 • počas návštevy je potrebné sa zdržiavať vo vyhradenom priestore, dodržiavať bezpečnú vzdialenosť a hygienické opatrenia
 • počas návštevy je zakázaná konzumácia jedál a nápojov

V prípade nedodržiavania uvedených podmienok si Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči vyhradzuje právo návštevu ukončiť, prípadne nepovoliť osobe vstup do objektu zariadenia.

Prihlásenie