Návštevy v DD a DSS

Pridané: 10.9.2021 14:00:00

10 September 2021

Pravidlá návštev

Milí príbuzní a priatelia,

od 13.09. 2021 môžete Vašich blízkych v DD a DSS pre dospelých v Holíči navštíviť za nasledujúcich podmienok:

  • návštevu treba vopred telefonicky nahlásiť na tel.č. 034/6682434 v pracovné dni a to v čase od 9,00-11,00 hod. a od 12,00-14,30 hod.
  • návštevy sa konajú denne v čase od 10,00-18,00 hod.
  • dĺžka návštevy je max. 1 hod.
  • návštevy prebiehajú v exteriéri - areál zariadenia
  • na návštevu môžu prísť za jedným klientom maximálne 4 osoby naraz
  • pred návštevou sa musíte preukázať potvrdením o očkovaní, potvrdením o prekonaní COVID-19 /do 180 dní/ alebo negatívnym testom PCR (nie starším ako 72 hodín) alebo antigénovým testom (nie starším ako 24 hodín)
  • počas celej návštevy je nutné používanie respirátora (prekrytie úst aj nosa)
  • pri vstupe do objektu je potrebné si vydezinfikovať ruky
  • pri vstupe do zariadenia Vám bude zmeraná telesná teplota
  • každý návštevník je povinný vyplniť Čestné prehlásenie návštevníka

V prípade nedodržiavania uvedených podmienok si Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči vyhradzuje právo návštevu ukončiť, prípadne nepovoliť osobe vstup do objektu zariadenia.

 

Prihlásenie