Informácie podľa § 49a zákona (pri nadlimitných zákazkách)

Prihlásenie