Spiritualita

Rímsko-katolícka cirkev

Prijímatelia sociálnej služby rímsko-katolíckeho vierovyznania majú možnosť zúčastňovať sa svätej omše dvakrát do týždňa v kaplnke priamo v zariadení. Sväté omše sú vo štvrtok o 15,30 hodine a v nedeľu o 9,00 hodine.
Svätá spoveď býva vždy k prvému piatku v mesiaci a pred sviatkami.

Evanjelická cirkev /ECAV/

Bohoslužba sa koná prvý pondelok v mesiaci v kaplnke priamo v zariadení. Pred sviatkami ako sú Veľká Noc, Vianoce je Bohoslužba spojená so spoveďou a prijímaním Večere Pánovej.

Prihlásenie