Rehabilitácia

Rehabilitačná starostlivosť vychádza u diagnózy, z evaluácie stavu pacienta, opiera sa o všeobecné schémy rehabilitačných postupov, ustálené pre daný typ a daný charakter postihnutia.

V našom zariadení máme troch rehabilitačných pracovníkov, ktorí na základe odporúčania lekára vykonávajú u prijímateľov sociálnej služby rehabilitáciu.

Poskytujeme individuálnu liečebnú telesnú výchovu, nácvik chôdze a sebaobsluhy, fyzikálne terapie – parafín, perličkové kúpele nôh, z elektroliečby TDP lampa, masážne kreslo, reflexná masáž nôh, funkčný výcvik s rehabilitačnými pomôckami

Mechanoterapia – cvičenie na rehabilitačných prístrojoch, bicykloch.

Prihlásenie