Poslanie

Našim poslaním je poskytovanie sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a vykonávanie odborných, obslužných a ďalších činností v rozsahu ustanovenom zákonom, pre jednotlivé druhy sociálnej služby, ktoré poskytujeme.

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých ako zariadenie pre seniorov (ZpS) poskytuje služby pobytovou formou dospelej fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 vyššie uvedeného zákona, alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby potrebuje z iných vážnych dôvodov.

V zariadení pre seniorov poskytujeme  pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ubytovanie, stravovanie, ošetrovateľskú starostlivosť, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, osobné vybavenie, zabezpečujeme záujmovú činnosť a utvárame podmienky na úschovu cenných vecí.   

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých ako domov sociálnych služieb (DSS) poskytuje služby pobytovou formou fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V prílohy č. 3 vyššie uvedeného zákona, alebo je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3.

V domove sociálnych služieb poskytujeme pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ubytovanie, stravovanie, ošetrovateľskú starostlivosť, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, osobné vybavenie, zabezpečujeme rozvoj pracovných zručností a záujmovú činnosť a utvárame podmienky na úschovu cenných vecí.   

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých ako špecializované zariadenie poskytuje služby ambulantnou a pobytovou formou fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby,  jej stupeň odkázanosti je najmenej V prílohy č. 3 vyššie uvedeného zákona a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Alzheimerova demencia a Parkinsonova choroba.

V špecializovanom zariadení poskytujeme pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ošetrovateľskú starostlivosť, ubytovanie, stravovanie,  upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, osobné vybavenie, zabezpečujeme rozvoj pracovných zručností a záujmovú činnosť a utvárame  podmienky na úschovu cenných vecí.   

Plán poskytovaných sociálnych služieb predstavuje systematické zabezpečenie a neustále zlepšovanie kvality zavedením procesného prístupu riadenia organizácie.

Riadi sa týmito zásadami: 

-         uspokojovanie potrieb prijímateľov sociálnej služby má prednosť pred ostatnými cieľmi organizácie

-         poskytovanie sociálnych služieb s maximálnym ohľadom na zdravotnú bezpečnosť všetkých zúčastnených strán

-         poznanie požiadaviek, potrieb prijímateľov sociálnej služby a spolupráca s nimi

-         vytváranie prostredia dôvery a bezpečia

-         dodržiavanie etických zásad pri poskytovaní sociálnych služieb

-         transparentnosť vzťahov na pracovisku ako základ pre vznik príjemnej a tvorivej atmosféry k práci

-         starostlivosť o zamestnancov, ich odborný rast a sústavné vzdelávanie

-         vytváranie konkurencieschopnosti organizácie prostredníctvom neustáleho zvyšovania kvality poskytovaných

          služieb

Spĺňame požiadavky a trvalo zlepšujeme efektívnosť systému manažérstva kvality

Strategická vízia

Strategickou víziou v DD a DSS pre dospelých Holíč  je dosiahnuť vyvážené postavenie všetkých zainteresovaných strán, byť dynamický voči ich požiadavkám, zvyšovať spokojnosť našich prijímateľov sociálnej služby a rodinných príslušníkov s poskytovanými službami, motivovať zamestnancov, dosiahnuť stabilitu a hospodárne nakladanie s rozpočtovými prostriedkami.

Akceptujeme, že každý prijímateľ sociálnej služby je jedinečný a zraniteľný a má svoje potreby a požiadavky.

Strategické vízie podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb v DD a DSS pre dospelých Holíč:

Strategickou víziou v zariadení pre seniorov je podporovať u prijímateľov sociálnej služby v maximálne možnej miere ich samostatnosť, minimalizovať ich odkázanosť v každodennom fungovaní. Potrebnú mieru podpory a pomoci poskytovať spôsobom, ktorý rešpektuje ľudskú dôstojnosť. Prijímateľov sociálnej služby zapájať do aktívneho života v zariadení a spoločenských akcií mimo zariadenia.

Strategickou víziou v domove sociálnych služieb je v maximálnej možnej miere podporovať samostatnosť prijímateľov sociálnej služby vzhľadom na bežný spôsob života a minimalizovať tak ich odkázanosť v každodennom fungovaní. Socializovať prijímateľov sociálnej služby a rozvíjať ich sociálne zručnosti s cieľom postupného začleňovania do spoločnosti. Aktívne prebieha inklúzia a zapájanie do pracovného procesu.

Prijímateľov sociálnej služby zapájať do aktívneho života v zariadení a spoločenských akcií mimo zariadenia.

Strategickou víziou v špecializovanom zariadení je  u prijímateľov sociálnej služby s rôznymi druhmi demencií v maximálne možnej miere minimalizovať plnú odkázanosť v hygienickej starostlivosti a  v oblasti stravovania vzhľadom na ich reálne možnosti a schopnosti. Uspokojovať bio-psycho-sociálne a spirituálne potreby prijímateľov sociálnej služby tak, aby v maximálne možnej miere prežili zvyšok života v pokojnom a bezpečnom prostredí.

Strategickou víziou v špecializovanom zariadení je prijímateľov sociálnej služby s rôznymi psychiatrickými diagnózami podporovať v maximálne možnej miere ich samostatnosť, minimalizovať odkázanosť v hygienickej starostlivosti ako aj v oblasti stravovania. Podporovať sociálne fungovanie prijímateľov sociálnej služby.     

Prijímateľov sociálnej služby zapájať do aktívneho života v zariadení a spoločenských akcií mimo zariadenia.

Ciele kvality

 • Rozvíjať systém manažérstva kvality a vytvoriť podmienky pre recertifikáciu pracoviska k 20.11.2024.
 • Zrealizovať vzdelávanie prijímateľov sociálnej služby v oblasti zdravia  zamerané na zmierňovanie dopadov socioekonomických determinantov zdravia, zdravý  životný štýl a správne hygienické návyky v termíne do 31.12.2024.

 • Podporiť duševné zdravie zamestnancov so špecifickým zameraním na zvládanie psychickej a emočnej záťaže do 31. 12. 2024.

 • Vytvoriť podmienky pre recertifikáciu pracoviska s Bazálnou stimuláciou k 09.11.2025.

 • Preškoliť zamestnancov v oblasti práce s prijímateľmi sociálnej služby – deeskalačné techniky a plánovanie rizík  v sociálnych službách v termíne do 31.12.2025.

   

   

   

   

   

   

   


   

 

 

 

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie