Oznamy

Milí príbuzní a priatelia,

aktuálne môžete v DD a DSS pre dospelých v Holíči navštíviť Vašich blízkych bez predošlého telefonického nahlasovania za nasledujúcich podmienok:

  • návštevy sa konajú denne v čase od 10:00 do 18:30
  • návštevy prebiehajú najmä v exteriéri, v prípade nepriaznivého počasia sú možné aj vo vnútorných priestoroch
  • na návštevu môžu prísť za jedným klientom maximálne 4 osoby naraz
  • pred návštevou sa musíte preukázať potvrdením o očkovaní, potvrdením o prekonaní COVID-19 /do 180 dní/ alebo negatívnym testom PCR (nie starším ako 72 hodín) alebo antigénovým testom (nie starším ako 24 hodín)
  • počas celej návštevy je nutné riadne používanie rúška (prekrytie úst aj nosa)
  • pri vstupe do objektu je potrebné si vydezinfikovať ruky
  • pri vstupe do zariadenia Vám bude zmeraná telesná teplota
  • každý návštevník je povinný vyplniť Čestné prehlásenie návštevníka
  • počas návštevy je potrebné sa zdržiavať vo vyhradenom priestore, dodržiavať bezpečnú vzdialenosť a hygienické opatrenia
  • počas návštevy je zakázaná konzumácia jedál a nápojov

V prípade nedodržiavania uvedených podmienok si Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči vyhradzuje právo návštevu ukončiť, prípadne nepovoliť osobe vstup do objektu zariadenia.

Prihlásenie