Plánované


Október 2021

  • Výlet do prírody - Skalické hory
  • Posedenie s kultúrnym programom  k mesiacu úcty k starším 
  • Samospráva prijímateľov sociálnej služby
  • Posedenie s oslávencami

 

 

Prihlásenie