Pravidlá návštev

Milí príbuzní a priatelia,

od 13.09. 2021 môžete Vašich blízkych v DD a DSS pre dospelých v Holíči  navštíviť za nasledujúcich podmienok:

 • návštevu treba vopred telefonicky nahlásiť na tel.č. 034/6682434  v pracovné dni a to v čase                                      od 9,00-11,00 hod. a od 12,00-14,30 hod.
 • návštevy sa konajú denne v čase od 10,00-18,00 hod.
 • dĺžka návštevy je max. 1 hod.
 • návštevy prebiehajú  v exteriéri - areál zariadenia
 • na návštevu môžu prísť za jedným klientom maximálne 4 osoby naraz
 • pred návštevou sa musíte preukázať potvrdením o očkovaní, potvrdením o prekonaní COVID-19 /do 180 dní/,    negatívnym testom PCR (nie starším ako 72 hodín) alebo antigénovým testom (nie starším ako 24 hodín)
 • počas celej návštevy je nutné  používanie respirátora (prekrytie úst aj nosa)
 • pri vstupe do objektu je potrebné si vydezinfikovať ruky
 • pri vstupe do zariadenia Vám bude zmeraná telesná teplota
 • každý návštevník je povinný vyplniť Čestné prehlásenie návštevníka

V prípade nedodržiavania uvedených podmienok si Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči vyhradzuje právo návštevu ukončiť, prípadne nepovoliť osobe vstup do objektu zariadenia.

 


Spojenie cez SKYPE

Ponúkame Vám možnosť kontaktovať Vašich blízkych, ktorí sú umiestnení v našom zariadení prostredníctvom spojenia cez SKYPE - videohovoru.

Spojenie je možné v pracovné dni, po vzájomnej dohode.
užívateľské meno /vyhľadávanie/:
DD a DSS Holič

Bližšie inštrukcie Vám budú podané na:
e-mail: andrea.jurkovicova@domov-holic.sk
tel. kontakt: 0346682434 / Mgr. Jurkovičová


 

O našom zariadení

eng

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Holíč sa nachádza v meste Holíč, okres Skalica. Je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja ako jeho rozpočtová organizácia. Kapacita je 158 prijímateľov sociálnej služby.

Zariadenie pozostáva z dvoch samostatne stojacich budov :

 • hlavná budova
 • Studenikova vila

  

 

Aktuálne oznamy

Zobraziť všetky novinky

Prihlásenie