Pravidlá návštev

Milí príbuzní a priatelia,

od 12.07. 2021 môžete Vašich blízkych v DD a DSS pre dospelých v Holíči  navštíviť bez predošlého telefonického nahlasovania    a to za nasledujúcich podmienok:

  • návštevy sa konajú denne v čase od 10:00 do 18:30 hod.
  • návštevy prebiehajú najmä v exteriéri, v prípade nepriaznivého počasia sú možné aj vo vnútorných priestoroch
  • na návštevu môžu prísť za jedným klientom maximálne 4 osoby naraz
  • pred návštevou sa musíte preukázať potvrdením o očkovaní, potvrdením o prekonaní COVID-19 /do 180 dní/ alebo negatívnym testom PCR (nie starším ako 72 hodín) alebo antigénovým testom (nie starším ako 24 hodín)
  • počas celej návštevy je nutné riadne používanie rúška (prekrytie úst aj nosa)
  • pri vstupe do objektu je potrebné si vydezinfikovať ruky
  • pri vstupe do zariadenia Vám bude zmeraná telesná teplota
  • každý návštevník je povinný vyplniť Čestné prehlásenie návštevníka

V prípade nedodržiavania uvedených podmienok si Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči vyhradzuje právo návštevu ukončiť, prípadne nepovoliť osobe vstup do objektu zariadenia.

 


Spojenie cez SKYPE

Ponúkame Vám možnosť kontaktovať Vašich blízkych, ktorí sú umiestnení v našom zariadení prostredníctvom spojenia cez SKYPE - videohovoru.

Spojenie je možné v pracovné dni, po vzájomnej dohode.
užívateľské meno /vyhľadávanie/:
DD a DSS Holič

Bližšie inštrukcie Vám budú podané na:
e-mail: andrea.jurkovicova@domov-holic.sk
tel. kontakt: 0346682434 / Mgr. Jurkovičová


 

O našom zariadení

eng

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Holíč sa nachádza v meste Holíč, okres Skalica. Je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja ako jeho rozpočtová organizácia. Kapacita je 158 prijímateľov sociálnej služby.

Zariadenie pozostáva z dvoch samostatne stojacich budov :

  • hlavná budova
  • Studenikova vila

  

 

Aktuálne oznamy

Zobraziť všetky novinky

Prihlásenie