Občianske združenie DODO, o.z.

Občianske združenie DODO, o.z. je dobrovoľnou, neštátnou a nepolitickou organizáciou, združujúcou fyzické a právnické osoby, ktoré majú záujem pomáhať v aktivitách zameraných na zmenu kvality života občanov so zdravotným postihnutím a občanov v seniorskom veku v našej spoločnosti.

Cieľom združenia DODO, o.z. je podpora a pomoc pri zvyšovaní kvality života občanov v seniorskom veku a občanov so zdravotným postihnutím. Za týmto účelom DODO, o.z. realizuje najmä nasledovné aktivity:

  • podnecovanie a udržiavanie aktívneho spôsobu života prijímateľov sociálnych služieb
  • podpora záujmovej činnosti prijímateľov sociálnych služieb
  • realizovanie projektov v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb pre dospelých v Holíči
  • organizácia kultúrnych, športových, relaxačných, duchovných, vzdelávacích a iných podujatí
  • organizácia rehabilitačných a rekondičných pobytov a poznávacích zájazdov
  • podpora spoločenských podujatí s cieľom dosiahnuť integráciu občanov so špecifickými potrebami do komunity
  • spolupráca pri vzdelávaní pracovníkov v sociálnych službách
  • starostlivosť o psychické zdravie pracovníkov v sociálnych službách

 

 

Podporte nás

V prípade záujmu podporiť naše občianske združenie DODO, o.z. je možný darcovský príspevok na nasledujúce číslo účtu:
IBAN: SK50 0900 0000 0051 7304 2471
IČO: 52870286

Prihlásenie