Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých

Kátovská 21
908 51 Holíč

Telefón: 034/ 6682434

E-mailová adresa: dd.dss_holic@zupa-tt.sk

 

Riaditeľka:

Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD., tel.: 034/668 2693

 

Manažérka kvality:

Mgr. Vaňková Jana

 

Vedúca úseku pracovnej terapie a záujmovej činnosti:

Mgr. Jurkovičová Andrea

 

Vedúca zdravotného úseku:

Dubecká Viera

 

Mzdová a personálna pracovníčka, vedúca prevádzkového úseku:

Štetinová Silvia

 

Vedúca stravovacieho úseku:

Huttová Jaroslava

 

Vedúca opatrovateľského úseku:

Bc. Žilínková Jana

 

Sociálne pracovníčky:

     Mgr. Podhradská Elena
                                                                            Mgr. Heráková Zuzana                                                                       

Úradné hodiny:

Sociálny úsek:
Po-Pi 7:30 - 15:00 hod.

Úsek pracovnej terapie:
Po-Pi 7:30 - 15:30 hod.

Zdravotný úsek:
Po-Pi 7:30 - 15:00 hod.

Mzdová a personálna pracovníčka:
Po-Pi 7:30 - 15:00 hod.

Stravovací úsek:
Po-Pi 7:30 - 15:00 hod.

Prihlásenie