Bazálna stimulácia

Autorom konceptu bazálnej stimulácie je špeciálny pedagóg Prof. Dr. Andreas Frohlich, ktorý vypracoval teóriu podpory rozvoja schopností u detí s ťažkými zmenami v oblasti vnímania, hybnosti a komunikácie. Do ošetrovateľskej starostlivosti priniesla koncept zdravotná sestra Prof. Christel Bienstein.

Bazálna stimulácia dáva ošetrovateľstvu úplne iný rozmer a chápe ošetrovateľské intervencie ako ošetrovateľské ponuky. Na prijímateľa sociálnej služby s poruchami vnímania, hybnosti a komunikácie pozerá ako na partnera so zmenami vnímania a nepracuje s jeho deficitmi, ale so zachovalými schopnosťami. Prijímateľ sociálnej služby je chápaný ako partner s vlastnou históriou.

Viac ako polovica personálu DD a DSS pre dospelých v Holíči, ktorí pracujú v priamom kontakte s prijímateľov sociálnej služby, má absolvovaný kurz bazálnej stimulácie. Základný seminár konceptu bazálnej stimulácie absolvoval personál od 23.-24.januára 2007 a 15.-17.apríla 2008, nadstavbový kurz zamestnanci absolvovali 27.-28.augusta 2008.

Na základe úspešnej supervízie z 27.8.2008 je naše zariadenie držiteľom certifikátu pracoviska s bazálnou stimuláciou.

Prihlásenie