Tréning pamäti

Od januára 2007 v domove dôchodcov ponúkame prijímateľom sociálnej služby tréning pamäti ako cestu prevencie vzniku Alzheimerovej choroby, kde majú zároveň možnosť nadväzovať blízke vzájomné sociálne kontakty.

Prihlásenie