Poskytované sociálne služby

DD a DSS pre dospelých poskytuje nasledujúce sociálne služby v zmysle zákona 448/2008

Prihlásenie