Ubytovanie

Za bývanie sa považuje užívanie podlahovej plochy obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti a spoločných priestorov, užívanie prevádzkového zariadenia obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti a užívanie vybavenia obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti a spoločných priestorov a vecné plnenia spojené s bývaním.
Ubytovanie zabezpečujeme v dvoch samostatne stojacich budovách - hlavná budova a Prístavba. K dispozícii sú jednolôžkové, dvojlôžkové a trojlôžkové izby s vybavením.

Prihlásenie