Informácia o voľných pracovných miestach v ZSS v pôsobnosti TTSK 

(zákon č. 552/2003 Z. z. - § 6 ods. 1) 

 

Názov zamestnávateľa

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých

 

 

Adresa zamestnávateľa

Kátovská 21,  908 51  Holíč

 

Funkcia

Fyzioterapeut

 

Kvalifikačné predpoklady

(požadované vzdelanie)

Vysokoškolské vzdelanie I. stupňa

Požadovaná prax

--

Ďalšie požiadavky

 

Organizačné a komunikačné schopnosti. Znalosť Word, Excel,

Zoznam požadovaných dokladov

- Žiadosť o zamestnanie

- Profesijný životopis

- Doklady o dosiahnutom vzdelaní

- Motivačný list

Termín nástupu

ihneď

 

Termín podávania žiadostí

 

Kontakt - ďalšie informácie

kontaktná osoba: Mgr. et. Mgr. Katarína Levická, PhD., Silvia Štetinová, č. t. 034/6682434

e-mail: dd.dss_holic.sk@zupa-tt.sk

 

 

 

Názov zamestnávateľa

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých

 

 

Adresa zamestnávateľa

Kátovská 21,  908 51  Holíč

 

Funkcia

Inštruktor sociálnej rehabilitácie
Inštruktor rozvoja pracovných zručností

 

Kvalifikačné predpoklady

(požadované vzdelanie)

Stredoškolské vzdelanie,
kurz ISR/IRPZ výhodou

Požadovaná prax

--

Ďalšie požiadavky

 

Komunikačné a organizačné schopnosti, znalosť práce s PC

Zoznam požadovaných dokladov

- Žiadosť o zamestnanie

- Profesijný životopis

- Doklady o dosiahnutom vzdelaní

- Motivačný list

Termín nástupu

ihneď

 

Kontakt

Mgr. et. Mgr. Katarína Levická, PhD., Silvia Štetinová, personálna pracovníčka
č. t. 034/6682434

e-mail: dd.dss_holic.sk@zupa-tt.sk

 Prihlásenie