Informácia o voľných pracovných miestach v ZSS v pôsobnosti TTSK 

(zákon č. 552/2003 Z. z. - § 6 ods. 1) 

 

Názov zamestnávateľa

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých

 

 

Adresa zamestnávateľa

Kátovská 21,  908 51  Holíč

 

Funkcia

Vedúci opatrovateľského úseku 

 

Kvalifikačné predpoklady

(požadované vzdelanie)

Vysokoškolské vzdelanie I. stupňa - zdravotníctvo, sociálna práca 

Požadovaná prax

1 rok v sociálnych službách

Odmeňovanie 

V zmysle Zákona 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov od 890,- € + osobný príplatok po zaškolení

Ďalšie požiadavky

 

Organizačné a komunikačné schopnosti. Znalosť práce s PC 

Zoznam požadovaných dokladov

- Žiadosť o zamestnanie

- Profesijný životopis

- Doklady o dosiahnutom vzdelaní

- Motivačný list

Termín nástupu

ihneď

 

Kontakt - ďalšie informácie

kontaktná osoba: Mgr. et. Mgr. Katarína Levická, PhD., Silvia Štetinová, č. t. 034/6682434

e-mail: dd.dss_holic.sk@zupa-tt.sk

 

 

 

 

Názov zamestnávateľa

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých

 

Adresa zamestnávateľa

Kátovská 21,  908 51  Holíč

 

Funkcia

opatrovateľ / opatrovateľka 

 

Kvalifikačné predpoklady

(požadované vzdelanie)

základné + opatrovateľský kurz 

 

Požadovaná prax

--

Odmeňovanie

V zmysle Zákona 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov + príplatky

Ďalšie požiadavky

 

 

Zoznam požadovaných dokladov

- Žiadosť o zamestnanie

- Profesijný životopis

- Doklady o dosiahnutom vzdelaní

- Motivačný list

Termín nástupu

ihneď

 

Kontakt - ďalšie informácie

kontaktná osoba: Mgr. et. Mgr. Katarína Levická, PhD., Silvia Štetinová, č. t. 034/6682434

e-mail: dd.dss_holic.sk@zupa-tt.sk

 

 

 

 

 

Názov zamestnávateľa

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých

 

 

Adresa zamestnávateľa

Kátovská 21,  908 51  Holíč

 

Funkcia

Fyzioterapeut 

 

Kvalifikačné predpoklady

(požadované vzdelanie)

VŠ I. stupňa 

Požadovaná prax

-- 

Odmeňovanie

V zmysle Zákona 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov + osobný príplatok po zaškolení

Ďalšie požiadavky

 

Organizačné a komunikačné schopnosti. Znalosť Word, Excel,

Zoznam požadovaných dokladov

- Žiadosť o zamestnanie

- Profesijný životopis

- Doklady o dosiahnutom vzdelaní

- Motivačný list

Termín nástupu

ihneď

 

Kontakt

Mgr. et. Mgr. Katarína Levická, PhD., Silvia Štetinová, personálna pracovníčka
č. t. 034/6682434

e-mail: dd.dss_holic.sk@zupa-tt.sk

 Prihlásenie